#PRIYANKIT fans

ne Nimrit Kaur Ahluwaliah

ko slam kiya hai

kiuki fans ko lagta hai

ki agar nimrit koi unse ki problem hai

to unse direct baat kare

naaki Gautam Singh

ke saath backbitting kare.